×

Gebelik ve Bipolar Bozukluk (Gebelik Planı)

Fetusa yönelik risklerden kaçınmak ve bipolar bozukluk belirtilerini en aza indirmek için dikkatli bir gebelik planı gereklidir.

• Uzun süreli denge halini sağlayın. Gebelik öncesi duygudurumunuzun dengede olduğu en az 4 ila 6 aylık bir dönemin sağlanmış olması önerilmektedir. Gebelik planı için doktorunuza danışın. Mümkünse bu görüşmelere partnerinizi de dahil edin.

• İlaçları gözden geçirin. Bazı kadınlar gebelik denemesinde ilaçlara devam etmeye ihtiyaç duyarken bazıları ilaçları azaltabilir veya dozlarını düşürebilir. İlaç değişiklikleri doktorunuzun yakın gözetimi altında yapılmalıdır.

• Doktorunuzla yakın temasta kalın. İlaç değişikliklerinin duygudurumunuz üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için doktorunuz tarafından düzenli izlem önerilmektedir. Gebelik süresince ilaçlar kesildiğinde veya dozları azaltıldığında hastalığın tekrarlama riski yüksektir, bu sebeple tedaviniz ne kadar erken planlanırsa o kadar iyi olur.

• Bir uzman belirleyin. Halihazırda bir psikiyatristin takibi altında değilseniz, doktorunuzla uzman bir psikiyatristin değerlendirmesi için yönlendirilme imkanınızı konuşmalısınız.

Bu bilgi kartı Gebelik ve Bipolar Bozukluk serisinin bir parçasıdır. Bu konuyla ilgili daha fazlası için www.isbd.org Bilgi Merkezini ziyaret ediniz.