×

Amaçlar

Dernek, aşağıda sıralanan amaçlarının gerçekleşmesi için çalışmak üzere kurulmuştur.

1- Bipolar bozuklukların nedenleri, korunma yolları, hastalık tedavisi ve koruyucu tedavi yöntemlerinin toplumca tanınmasını sağlamak, toplumun bu alanda eğitimi için çaba harcamak.

2- Toplumun bipolar bozukluklarla ilgili farkındalık ve bilgi düzeyini artırmak, bu hastalıklar konusundaki yanlış inançlar, yaftalama, ayrımcılık ve dışlama tutumlarını düzeltici uğraş vermek.

3- Bipolar bozukluk hastaları ve yakınlarının bu hastalık konusundaki bilgi ve hastalıkla başa çıkma becerilerini artırmak,

4- Bipolar bozukluklarla ilgili ulusal ruh sağlığı politikaları ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

5- Bipolar bozuklukların nedenleri, korunma yolları, tedavi ve koruyucu tedavisi konusunda tıbbi ya da sosyal bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, araştırmalara olanaklar ölçüsünde maddi destek ve bilimsel kaynak sağlamak, sonuçların yayımlanmasını sağlamak.

6- Bipolar bozuklukların tedavisiyle ilgilenen ruh sağlığı çalışanları arasında iletişim ağı oluşturmak,

7- Üniversite ya da Devlet Hastanelerinde kurulmuş olan bipolar bozuklukların tedavisiyle uğraşan merkezlerle işbirliğine girerek, onların çalışmalarını güçlendirmek ve desteklemek.

8- Bipolar bozukluklar alanındaki güncel gelişmelerle ilgili bilgilerin tedaviyle uğraşan ruh sağlığı çalışanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerinde yer almasını sağlamak, bu yönde eğitim programları düzenlemek.